ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်

原材料
拉丝
冷镦
光球

ကုန်ကြမ်း

ဝါယာကြိုးပုံဆွဲ

အအေးမိ

photosphere

热处理
硬磨
分选
初研 精研

အပူကုသမှု

Hard ကြိတ်ခြင်း

စီရန်

ကန ဦး သုတေသနနှင့်အထူးကြပ်မတ်သုတေသန

清洗
光电
终检
包装

သန့်ရှင်း

photoelectricity

နောက်ဆုံးစစ်ဆေးခြင်း

ထုပ်ပိုး